20 april 2024

Wat is een NLP training?  

3 min gelezen

Een begrip dat je steeds vaker voorbij hoort komen als je op zoek bent naar trainingen en verdiepingen van je eigen persoonlijkheid, dat is de NLP training. Je wordt tijdens deze training getraind om gedachten en handelen van anderen beter te leren begrijpen en te analyseren. Er zijn zowel trainingen in cursus-formaat, maar ook meerdaagse trainingen en zelfs trainingen op hulpverlener te worden binnen dit vakgebied.  

Waar komt NLP vandaan?  

Eigenlijk is NLP een afkorting voor Neuro Linguïstisch Programmeren, waarbij men spreekt over een methode voor het bestuderen van kwaliteiten en bekwaamheden. Onderzoekers vroegen zich af hoe het komt dat er bij therapeuten, zoals psychologen, zulke verschillende resultaten worden geboekt en wat bij sommigen hun succesformule is. Tijdens het onderzoek is er gekeken naar onder andere gedragspatronen, emoties en hun samenhangt met welk resultaat. In het specifiek werd er ook gekeken naar het onderbewuste dat ons stimuleert en motiveert, maar wat ons ook kan remmen.  

Jouw communicatie en gedrag komt voort uit wat jij waarneemt en hoe jij dat verwerkt in jouw hersenen. Tijdens de trainingen wordt geanalyseerd hoe jij ermee om gaat, wat er veranderd kan worden, wat je wil veranderen en hoe je het kan effectueren. Eigenlijk is de samenvatting voor een NLP training: ‘de techniek van de mond en de studie van succes’.  

Waar bestaat de basis van een NLP training uit?  

Zoals hierboven al beschreven is NLP een afkorting die je kan opsplitsen in type ‘waarnemingen’ en het programmeren daarvan. Als je de waarnemingen op neuro-gebied samenneemt met de waarnemingen op linguïstisch-gebied en deze anders programmeert, kun je een ander doel of effect behalen.  

Als je kijkt naar de zaken die onder het neuro-gebied vallen dan hebben we het over je tastzin, gezichtsvermogen, gehoor, smaakzin maar ook je reuk. Deze waarnemingen samen ontvang jij en ga je intern verwerken. Het linguïstische deel is het visuele, auditieve, kinetische, olfactieve en gustatieve wat je waarneemt en je koppelt aan het neuro-gebied.  

De zintuigen die jouw buitenwereld waarnemen worden dus omgezet in een intern proces en dat zorgt voor jouw gedrag dat jij aan de buitenwereld toont. Als je bij de waarnemingen het een en ander eruit filtert op basis van bijvoorbeeld persoonlijke, niet bewezen, ervaringen, kan de output dus heel anders zijn.  

Door de NLP training te volgen is het de bedoeling dat jij je bewuster wordt van de waarnemingen die bij jou binnenkomen, het interne proces wat er bij jou plaatsvindt en wat vervolgens jouw gedrag naar buiten is. Deze vorm van bewustwording is een proces, vergt tijd en vooral ook aandacht. Verwacht niet van de één op de andere dag verschil, maar zie hoe jij groeit met de nieuwe kennis en kundigheid en verander jouw proces.  

Eigenlijk kan dus gezegd worden dat een NLP training een bijzonder reflectiemoment is op jouzelf, waarbij je bewust bezig bent met wat anders kan en hoe je dat voor elkaar kunt krijgen. De NLP training is dus breed en past niet in één hokje te plaatsen, maar vergen herhaling en oefening om uiteindelijk ook zelf een NLP coach te worden.